Phần mềm kế toán miễn phí tốt nhất
Phần mềm kế toán miễn phí tốt nhất
17 April, 2019

Mục đích của việc đóng thuế

Mục đích của việc đóng thuế

Đóng thuế là nghĩa vụ mỗi cá nhân, doanh nghiệp để giúp đảm bảo nguồn thu cho đất nước. Nhà nước sử dụng tiền đóng thuế để phục vụ phát triển đất nước về cở sở hạ tầng, giáo dục, y tế,… Thuế là một công cụ để mỗi cá nhân có thể chung tay cùng nhau xây dựng đất nước

Những mục đích của việc đóng thuế:

  • Đảm bảo nguồn thu Ngân sách.
  • Giúp nhà nước có thể điều tiết số hàng hóa tiêu dùng và nhập khẩu. Khuyến khích những sản phẩm cần thiết cho nhu cầu của người dùng, còn những hàng hóa xa xỉ như rượu mạnh, xe ôtô,…. thì sẽ bị đánh thuế cao.
  • Giúp đảm bảo được sự công bằng xã hội và giảm sự chênh lệch giàu nghèo. Những người càng có thuế TNCN càng cao thì sẽ bị đánh thuế càng cao.
  • Thuế giúp cho các công dân thể hiện được nghĩa vụ của mình đối với quốc gia

Những loại thuế tiêu biểu:

  • Thuế thu nhập
  • Thuế tiêu thụ
  • Thuế giá trị gia tăng (VAT)
  • Lệ phí môn bài
  • Hơn 100 phí, lệ phí

Đóng thuế là góp phần xây dựng đất nước, chính vì thế mà bất cứ ai cũng nên thực hiện đúng nghĩa vụ của mình. Đóng thuế là một nguồn lợi cho đất nước, giúp phát triển kinh tế. Ở bất cứ đâu người dân cũng phải đóng thuế nó là một phần của văn minh loài người.