Recruitment
Recruitment
26 October, 2018
Nhiệm vụ của kế toán vật tư
Nhiệm vụ của kế toán vật tư
12 April, 2019

Sự khác nhau giữa kế toán và kiểm toán

Kế toán và kiểm toán là 2 khái niệm mà nhiều người thường xuyên nhầm lẫn. Vậy để hiểu rõ hơn 2 khái niệm này thì bạn có thể tham khảo để biết được sự khác nhau giữa kế toán và kiểm toán là như thế nào?

Khái niệm kế toán, kiểm toán:

Kế toán là công việc ghi chép, thu nhập dữ liệu và cung cấp các thông tin về toàn bộ tài sản trong doanh nghiệp. Các hoạt động tài chính, quá trình kinh doanh, tình trạng sử dụng các nguồn vốn.Nhằm giúp đưa ra những quyết định chính xác cho việc phát triển doanh nghiệp.

Kiểm toán là hoạt động kiểm tra để xác minh tính chính xác của các số liệu kế toán của một doanh nghiệp. Nhằm mục đích giúp đảm bảo thực hiện đúng các chuẩn mực kế toán, quy định chung của doanh nghiệp, luật pháp.

Sự khác nhau giữa kế toán và kiểm toán

Theo 2 khái niệm trên thì ta có thể thấy được kế toán là việc ghi chép các số liệu để đảm bảo quá trình kinh doanh hiệu quả nhất, có thể điều chỉnh kịp thời nếu việc kinh doanh giảm sút. Còn kiểm toán thì có nhiệm vụ là kiểm tra quá trình làm kế toán có tuân thủ các quy định hay không.

Vậy kế toán và kiểm toán có những điểm gì giống và khác nhau?

Khác nhau
Kế toán Kiểm toán
  • Đi từ chi tiết đến tổng hợp
  • Kế toán giúp làm ra số liệu
  • Kế toán phản ánh tình hình kinh doanh của doanh nghiệp
  • Đi từ tổng hợp đến chi tiết mà kế toán đã đưa ra
  • Kiểm toán là kiểm tra tính chính xác
  • Kiểm toán tạo sự tin tưởng cho báo cáo kế toán

Giống nhau

  • Đều làm việc dựa vào các số liệu, dữ liệu từ các đối tượng khác nhau rồi tiến hành tổng hợp thành các báo cáo và nộp lại cho người kiểm tra
  • Kiểm toán viên làm việc trên các số liệu do kế toán cung cấp và kiểm toán cũng dựa trên nền tảng kế toán mà thực hiện. Chính vì thế giữa kế toán và kiểm toán là mối quan hệ không thể tách rời.

Kế toán và kiểm toán với nhiệm vụ trình bày và đảm bảo tính chính xác cho nhau. Đối với một doanh nghiệp thì đây là 2 việc không thể thiếu. Muốn doanh nghiệp có thể hoạt động trơn tru và hiệu quả thì các số liệu kế toán cần phải được rõ ràng, chính xác, được thể hiện một cách trung thực đúng theo quy định của pháp luật.