Nhiệm vụ của kế toán vật tư
Nhiệm vụ của kế toán vật tư
12 April, 2019
Phần mềm kế toán miễn phí tốt nhất
Phần mềm kế toán miễn phí tốt nhất
17 April, 2019

Tải mẫu đơn cam kết

Tải mẫu đơn cam kết

Giấy cam kết là một loại giấy giúp 1 hoặc các bên thực hiện các cam kết của mình đối với 1 cá nhân hoặc tổ chức nào đó. Có giá trị pháp lý, được phát luật bảo hộ, nếu vi phạm cam kết thì sẽ bị xử lý theo quy định của phát luật hoặc trong nội dung của cam kết.

Đơn cam kết là gì?

Là mẫu giấy được ký kết bởi 2 bên, có giá trị pháp lý, với nội dung bên trong là cam kết thực hiện. Nếu bên nào không làm đúng nội dung trong cam kết thì sẽ chịu trách nhiệm của phát luật. Giấy cam kết phải có chữ ký của 2 bên và được chứng thực bởi cơ quan pháp luật thì mới có hiệu lực.

Hình thức của giấy cam kết:

  • Thông tin của cá nhân/tổ chức: Họ tên, Địa chỉ, Đại diện, Mã số thuế,….
  • Nội dung cam kết
  • Thời gian thực hiện cam kết
  • Những yêu cầu khác.
  • Chữ ký của các bên

Trong giấy cam đoan thì nội dung của cam kết là quan trọng nhất. Tùy vào sự cam kết, thỏa thuận của các bên mà có thể đưa ra các nội dung khác nhau. Trong phần này viết rõ về vấn đề cần cam đoan là gì?. Và sẽ chịu trách nhiệm những gì nếu không thể thực hiện đúng những gì cam đoan.

Nội dung của cam đoan thì người viết cũng có thể sử dụng lời viết ngắn gọn, dễ hiểu, dân dã. Đảm bảo các bên đọc là hiểu được nội dung.

Những loại giấy cam đoan thường gặp:

  • Giấy cam kết trả nợ.
  • Giấy cam kết đất đai.
  • Giấy cam kết làm việc lâu dài.
  • Giấy cam kết giữa 2 bên.
  • ………..

Tùy vào từng vấn đề cần cam kết mà bạn có thể lựa chọn những mẫu giấy cam kết sao cho phù hợp với nội dung và hình thức. Nội dung của cam kết cũng dựa trên sự bàn bạc và thỏa thuận của các bên. Việc viết cam đoan càng rõ ràng và chi tiết sẽ càng giúp tránh được việc tranh chấp.

Giấy cam kết là một trong những mẫu đơn mà thường hay gặp trong cuộc sống thường ngày. Nó sẽ giúp tăng được sự tin tưởng khi các bên cùng làm việc gì đó. Đảm bảo quyền và nghĩa vụ của các bên cần phải thực hiện để đúng như yêu cầu đã đưa ra.

Sau khi các bên ký vào đơn cam kết thì đem ra cơ quan công chứng để chứng thực.

Mẫu giấy cam kết:

[pdf-embedder url=”https://blog.dhtax.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/mau-cam-ket.pdf”]

 

Tải mẫu đơn cam kết tại đây